Gebruiksvoorwaarden & Privacybeleid

Inleiding

Jumpseat.be is een non-profit collectief van bloggers die geïnteresseerd zijn in reizen, punten en mijlen. Jumpseat.be is eigendom van Jumpseat VZW.

Door je te registreren op www.jumpseat.be ga je akkoord met de volgende gebruiksregels, privacybeleid en algemene voorwaarden. We kunnen deze regels op elk moment aanpassen, maar staan steeds ter beschikking op de URL https://www.jumpseat.be/gebruiksvoorwaarden-privacybeleid.

Identificatie

De bezoeker meldt zich aan met een gebruikersnaam en paswoord en verbindt zich ertoe deze gegevens met niemand te delen.

Privacy

Het beheer en de verwerking van klantgegevens gebeurt overeenkomstig de Belgische Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer betreffende de verwerking van persoonsgegevens,de Europese Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Jumpseat.be verzamelt enkel gebruiksgegevens in een databank om de goede werking van het forum en de site mogelijk te maken. De wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen. De gegevens zullen niet gedeeld worden met externe partijen, zonder expliciete toestemming van de gebruiker.

Misbruik / hate speech

De gebruiker gaat ermee akkoord geen obscene, vulgaire, racistische, beledigende, haatdragende, seksueel geörienteerde of andere berichten te plaatsen die de wetgeving van België, het land van de bezoeker of het internationaal recht verbiedt. Het overtreden van deze regels of andere wetgeving kan leiden tot de onmiddellijke intrekking van de toegang van de gebruiker tot de site en verwijderen van de bewuste tekst zonder overleg met of goedkeuring van de gebruiker. Het IP adres van alle bijdragen wordt opgeslagen op de server en deze informatie kan bij een eventuele blokkering gebruikt worden teneinde een blokkering mogelijk te maken.

Jumpseat VZW kan verplicht worden deze gegevens aan binnenlandse of buitenlandse rechtsdiensten mee te delen indien een rechtsgeldige vraag gesteld wordt en dit toegelaten is volgens Belgische of internationale wetgeving. Informatie wordt echt enkel in dit geval gedeeld met derden.

Copyright

De bezoeker van de site die commentaren of forumberichten nalaat staat toe dat deze op de server van Jumpseat.be bewaard, geïndexeerd en getoond worden. Bij een eventuele verhuis of migratie van de server of de serversoftware staat de gebruiker Jumpseat VZW toe deze berichten mee te migreren.

Om de integriteit en leesbaarheid van de discussie te verzekeren is het niet mogelijk om posts te verwijderen. De gebruiker kan eventueel wel bijdragen individueel wijzigen.

De gebruiker bevestigt dat hij of zij het exclusieve copyright heeft op de teksten die hij/zij ingeeft op de site. Het is de gebruiker niet toegestaan om teksten (al dan niet vertaald) over te nemen van andere websites of andere gepubliceerde bronnen, onafhankelijk van de taal of het gebied waarin de oorspronkelijke tekst gepubliceerd werd. Korte citaten zijn toegelaten voor zover ze voldoen aan de Belgische auteurs- en citaatwetgeving en vergezeld worden van een correcte en volledige bronverwijzing naar de oorspronkelijke publicatie.

De gebruiker verbindt zich ertoe Jumpseat VZW, het hosting bedrijf, haar eigenaars en/of haar vrijwilligers of eventuele medewerkers en leveranciers volledig te vrijwaren voor alle juridische en andere kosten die het gevolg zijn van het ongeautoriseerd herbruiken van content waarop hij/zij niet het copyright heeft.

Cookies / Statistieken

Jumpseat.be maakt gebruik van cookies voor de goede werking van de site en om geaggregeerde statistieken te verzamelen die het optimaliseren van de site mogelijk maken.

Gebruikte cookies:

COOKIE

TYPE

DURATION

DESCRIPTION

utma, utmc, __utmz

Session cookie

2 jaar

Google Analytics

ga, gat

Persistent Cookie

2 jaar

Google Analytics

Vanilla*

Persistent Cookie

1 jaar

Forum cookies om je sessies op te slaan

laravel_session

Session cookie

1 jaar

Sessie op de website

laravel_cookie_consent

Persistent Cookie

1 jaar

Je cookie voorkeuren

De site maakt gebruik van Google Analytics, een systeem van anonieme rapportering over de site. Meer informatie vindt u hier: http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/privacyoverview.html

Disclaimer

Alhoewel Jumpseat VZW er alles aan doet om haar site en de gehoste informatie en persoonlijke gegevens te beveiligen, is zij of haar medewerkers niet aansprakelijk voor eventuele misbruik van deze informatie als gevolg van een hacking van de website.

Wetgeving

Deze gebruiksovereenkomst volgt de Belgische wetgeving. Bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken in België bevoegd. Indien stukken van deze gebruiksovereenkomst juridisch niet geldig blijken, maakt dit niet de gehele overeenkomst ongeldig.